Aktuality

Czech Crop Protection Association; CCPA
Rakousky

GM plodiny v ČR

Začátkem září zveřejnila TV Zemědělec rozhovor s RNDr. Slavomírem Rakouským, CSc., členem BIOTRINu, ...
Strany_web

F2F – Co říkají data?

Všichni aktéři potravinového řetězce souhlasí s hlavními zásadami stanovenými ve strat...
Croplife_Illegal_Pesticides_v02-1024x576 (1)_a

Zastavte padělané POR

Obchod s nelegálními přípravky na ochranu rostlin je stále podceňovaným problémem, který...
lekar

Pesticidy prevence infekcí

Největším úspěchem v oblasti veřejného zdraví ve 20. století je zvýšení průměrné délky života ...