České potraviny jsou bezpečné

České potraviny patří mezi nejbezpečnější

Česká republika se v žebříčku potravinové bezpečnosti umístila na pátém místě, za ní např. Velká Británie, Izrael, Japonsko nebo Německo. U ukazatele degradace půdy činí světový průměr 19,7 % degradované půdy z její celkové rozlohy, Česká republika vykazuje pouze 6 %. Nadprůměrně výzkumníci zhodnotili i rozmanitost jídelníčků Čechů a Češek.

 

Výzkumná jednotka britského týdeníku The Economist každoročně vyhodnocuje Index globální potravinové bezpečnosti, a to na základě faktorů dostupnosti, kvality a bezpečnosti potravin ve 113 zemích světa. Index je dynamický kvantitativní a kvalitativní srovnávací model vytvořený z 59 jedinečných ukazatelů, které měří hlavní faktory ovlivňující bezpečnosti potravin v rozvojových i rozvinutých zemích. Bližší informace naleznete zde. V roce 2020 též přidala kategorii „Přírodní zdroje a odolnost“, která odráží dopady měnícího se klimatu na potravinové systémy, a to, jak se země přizpůsobují těmto rizikům, která ovlivňují potravinovou nejistotu v zemi.

Další ukazatel hovoří o degradaci půdy. Zatímco světový průměr činí 19,7 % degradované půdy z její celkové rozlohy, Česká republika má podle indexu jen šest % znehodnocené, erodované či kontaminované půdy. Na rozdíl od jiných zemích zde tolik nehrozí ani proces desertifikace, při němž se ze země stává poušť.

Více informací zde: iDNES.cz