ECPA se stává CropLife Europe

CropLife nazev

ECPA se rozrůstá a stává se CropLife Europe

BRUSEL, (7. ledna 2020) – Počínaje dneškem rozšíří Evropská asociace ochrany rostlin (dříve ECPA) rozsah své působnosti a dále bude vystupovat pod novým názvem: CropLife Europe. V rámci rozšířeného mandátu se bude zabývat širší škálou zájmových oblastí; kromě tradiční oblasti přípravků na ochranu rostlin bude reprezentovat i oblast biopesticidů, digitálního a přesného zemědělství a inovací v oblasti rostlinných biotechnologií.

K této změně dochází v době, kdy tvůrci politik EU a vlády jednotlivých států stále více vyzývají zemědělsko-potravinářský systém k přechodu na udržitelnější model hospodaření a výroby.

„Věříme, že tohoto požadavku lze nejlépe dosáhnout cestou komplexního přístupu, a že sdružení zastupující celou řadu technologií pod jednou střechou bude schopno lépe předkládat a reprezentovat integrovaná řešení potřebná k zajištění udržitelného zemědělství a bude schopno reagovat na rychle se měnící požadavky společnosti a vyvíjejících se politických rámců “, řekla generální ředitelka CropLife Europe Géraldine Kutas.

„Domníváme se, že výrobu dostatečného množství potravin udržitelným způsobem nelze dosáhnout pouhým snížením dostupnosti některých řešení pro zemědělce. Místo toho musíme urychlit vývoj nových, lepších řešení a zdokonalených zemědělských postupů, které k výrobě potravin více využívají nových technologií a zároveň používají méně zdrojů,“ dodala.

Za tímto účelem budou členové Croplife Europe i nadále investovat do výzkumu a vývoje a rozšiřovat své zaměření na inovace na podporu výroby potravin pro všechny spravedlivým a udržitelným způsobem.

„Zelená dohoda pro Evropu vyhlášená Evropskou komisí je významnou změnou,“ řekl nově jmenovaný předseda asociace Livio  Tedeschi  (BASF). „Společně se strategií EU Z farmy na vidličku a strategií EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 nám všem poskytuje skvělou příležitost zajistit udržitelnější zemědělství; zajistit, aby EU podporovala plnění Cílů udržitelného rozvoje OSN; a dále posilovat potravinovou bezpečnost nejen v Evropě, ale celosvětově. Chceme, aby se náš průmysl podílel na řešení, která pomohou uskutečnit cíle vytyčené v Zelené dohodě pro Evropu. Budeme hrát svou aktivní roli a doufáme, že se k nám při prosazování těchto klíčových témat připojí i další zúčastněné strany. „

Rozšířená organizace CropLife Europe se bude zabývat širší škálou témat, reprezentující komplexnějších obraz moderního zemědělství a nabídky členů organizace, zahrnujících:

  • Přípravky na ochranu rostlin a biopesticidy používané v ekologických, půdoochranných, agrolesnických a konvenčních zemědělských modelech.
  • Přesné a digitální aplikace, které umožňují dodání minimálního množství přípravku na správné místo ve správný čas.
  • Biotechnologie, které umožní plodinám prospívat v obtížných podmínkách s využitím méně zdrojů nebo poskytují výživové benefity.

 

Další informace naleznete zde: http://croplifeeurope.eu/about-us/

Poznámka pro editory: CropLife Europe představuje udržitelná řešení ochrany plodin: inovativní a vědecky založená řešení udržující zdravé plodiny, které přispívají k zajištění bezpečného, ​​cenově dostupného, ​​zdravého a udržitelného zásobování potravinami.

Další informace o naší práci najdete na www.croplifeeurope.eu nebo na: anika.gattseretny@croplifeeurope.eu.