Obnovení povolení glyfosátu

Další krok pro obnovení povolení glyfosátu v EU

Dne 15. června 2021 vydala hodnotící skupina pro glyfosát (AGG), skládající se z členských států EU Francie, Maďarska, Nizozemska a Švédska, návrh hodnotící zprávy o glyfosátu, kterou předala Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA), jak stanoví nařízení EU o ochraně rostlin (Nařízení (ES) 1107/2009). Dle této zprávy glyfosát splňuje kritéria pro schválení stanovená v uvedeném nařízení. S více než 180 000 stránkami a 1 500 vědeckými studiemi je tato zpráva do roku 2020 nejkomplexnější, jaká byla kdy předložena evropským orgánům. EFSA a ECHA dále zveřejní tuto zprávu po dobu 60 dnů, což umožní členským státům, žadatelům, zúčastněným stranám a veřejnosti účastnit se regulačního procesu. Proces schvalování účinných látek přípravků na ochranu rostlin v EU je jeden z nejpřísnějších na světě.