GMO petice

Petice za změnu legislativy GMO v EU

Nelíbí se Vám stávající nepřiměřeně přísná až restriktivní evropská pravidla pro geneticky modifikované organismy (GMO), resp. nové techniky šlechtění (NBT), jejichž autorky byly v letošním roce oceněny Nobelovou cenou za chemii?

PODPOŘTE SVÝM PODPISEM občanskou iniciativu “Grow scientific progress: crops matter!”. Čas na Vaši podporu je (prodloužen) do 25. 1. 2021.

Přímý odkaz na petici:

Více informací zde.