Biodiverzita a úspěšné zemědělství

Zemědělství a příroda musí fungovat vedle sebe. Zachování biodiverzity je zásadní pro všechny ekosystémy.

Zemědělství a příroda musí fungovat vedle sebe, úspěšné zemědělství úzce souvisí se zdravým životní  prostředím. Biodiverzita znamená rozmanitost života. Zachování biodiverzity je zásadní pro všechny ekosystémy. V zemědělství je třeba najít rovnováhu mezi produkční funkcí a zachování prostředí pro rozmanité druhy organismů. Není to jednoduchý úkol. Přesto je třeba neustále hledat kompromis mezi intenzitou zemědělské produkce a podporou zdravých ekosystémů.

Členské společnosti CCPA se nezříkají odpovědnosti a propagují mezi zemědělci své projekty, tzv. stewardship – propagaci správné praxe pro zachování biodiverzity.

Většina zemědělských plodin je závislá na opylení hmyzem a proto velmi důležitou roli v ekosystémech hrají opylovači. Nejen domestikované včely, ale i mnoho druhů divokých včel a čmeláků a další hmyz. Biodiverzita znamená také to, že se v krajině vyskytují kvetoucí druhy květin, které slouží jako potrava pro opylovače. Ideálně co nejdelší část roku by stále mělo něco kvést a lákat hmyz. Zemědělci mohou pomoci tím, že vysejí a udržují takzvané biopásy, buď jednoleté, nebo i přezimující. Je to činnost podporovaná z národních i evropských dotací a také některými členy CCPA, kteří dodávají svým zákazníkům osiva pro biopásy.

Odkazy na firemní stewardship ke včelám: