Integrovaná ochrana proti škůdcům (IPM)

Integrovaná ochrana proti škůdcům, neboli IPM, je systém pro řízení ochrany proti škůdcům, jehož cílem je být co nejudržitelnější. To zní jako ideální způsob, jak se farmáři mohou proti škůdcům a chorobám rostlin bránit, že? Určitě se jím může stát. V Evropské unii je IPM ve skutečnosti povinností pro zemědělce. Směrnice o udržitelném používání pesticidů ji zavedla v roce 2009.

Přesněji

IPM je o výběru nejlepší kombinace kulturních, biologických a chemických opatření pro zvládání škůdců. IPM zajišťuje nákladově nejefektivnější, ekologicky nejvhodnější a sociálně přijatelnější způsoby ochrany proti škůdcům. Lze jej také použít k řízení ochrany plodin proti chorobám a plevelům.

FAO definovala IPM jako „ pečlivé zvážení všech dostupných metod ochrany proti škůdcům a následnou přijetí vhodných opatření, která zabrání rozvoji dalších populací škůdců a zároveň udržují použití přípravků na ochranu rostlin a další zásahy na úrovních, které jsou ekonomicky oprávněné a snižují nebo minimalizují rizika pro lidské zdraví a prostředí.”

Nejdůležitější věcí, kterou je třeba si u IPM pamatovat, je to, že se jedná o flexibilní přístup, který využívá všechny dostupné technologie a je přizpůsoben místním potřebám. Nejedná se o plošný přístup, ale o vyvíjející se přístup přizpůsobený konkrétním potřebám každého zemědělce. Nedávná studie Scientific Foresight, publikovaná Evropským parlamentem, zdůrazňuje, že díky přesným zemědělským technikám používaným v sadech a vinicích vidíme snížení používání pesticidů až o 20 – 30 % a snížení postřikované plochy o 50 – 80 %. Jedná se o technologii podporující cíle IPM.

Jak to funguje?

Podívejte se na různé postupy, z nichž se IPM skládá. Nejdůležitějším prvkem IPM je prevence – to je nejdůležitější prvek strategie IPM. Zemědělec používá řadu různých postupů, aby zabránil šíření škůdců pomocí vhodných metod pěstování plodin.

Další částí je pozorování plodin – zemědělci musí sledovat množství škodlivých organismů. Zemědělci musí své plodiny průběžně sledovat, a vyhodnocovat zda je nutné zavést nějaká kontrolní opatření. Nakonec máme zásah . Než se zváží jakékoli chemické ošetření – prozkoumají se všechny fyzikální, mechanické a biologické možnosti. Například květy tařice přidané do agroekosystému mohou zvýšit množství mušek pestřenek, což může vést ke snížení počtu mšic. Je důležité si uvědomit, že chemické ošetření je považována za poslední možnost. Ve skutečnosti se doporučuje pouze tehdy, když jsou všechny ostatní postupy ochrany rostlin shledány neúčinné. Pesticidy by měly být používány v nejnutnějších případech a množstvích.

Neexistuje univerzální řešení

Princip efektivní IPM spočívá ve vývoji strategií kontroly škůdců, které zohledňují všechny lokální postupy a metody kontroly. To znamená pochopení a práci s daným prostředím a jeho specifickými potřebami. Ve výsledku můžete mít odlišný přístup k ochraně jahod pěstovaných ve sklenících ve Španělsku a jahod pěstovaných na poli v Polsku. Ve skutečnosti neexistuje žádné univerzální řešení pro ochranu plodin proti škůdcům a právě o tom je IPM – poskytnout farmářům rámec.

Dnes se zdá, že problémem je nedostatečné porozumění a dodržování pokynů IPM. Zatímco implementace IPM je podle směrnice o udržitelném používání pesticidů povinností – mnoho zemědělců stále nemá přístup k materiálům, pokynům a protokolům IPM pro svůj konkrétní případ. Ve společnosti CropLife Europe věříme, že je třeba tuto mezeru zaplnit. Je třeba urychlit sdílení znalostí a zkušeností. Jedním ze způsobů, jak usnadnit propagaci a šíření strategií IPM, je vytvoření centralizované databáze přístupné zemědělcům, agronomům a poradenským službám na evropské, národní a regionální úrovni. Musíme najít kreativní způsoby, jak smysluplně vnést IPM do života zemědělců v celé Evropě.