Rostoucí odolnost plevelů

Odolnější plevele ohrožují potravinovou bezpečnost

Plevele ochuzují pěstované plodiny o potřebnou vodu, ubírají jim místo a z půdy si berou půdní vzduch a živiny. Jejich odolnost vůči přípravkům na ochranu rostlin se zvyšuje, plevele jsou dokonce schopné přizpůsobit se změnám klimatu. Podle studie Rothamstedského výzkumného centra může být ohrožena potravinová bezpečnost.

 

Potravinová bezpečnost nějaké země či regionu znamená fyzickou a finanční dostupnost dostatečného množství kvalitních potravin pro obyvatelstvo této země (Zdroj: Wikipedia). Dostatek potravin je ohrožen nejen globálním oteplováním, ale i rostoucí odolností plevelů vůči přípravkům na ochranu rostlin.
Studie zveřejněná v odborném časopise Global Change Biology, o které informoval britský deník The Telegraph, je založená na jednom z nejdéle trvajících experimentů. Už od konce šedesátých let minulého století porovnává sklizeň pšenice z polí ošetřených herbicidy se sklizní z polí uměle neošetřovaných. Data ukazují, že v prvních deseti letech experimentu byla zničena zhruba třetina úrody kvůli plevelu, v letech 2005 až 2014 to však byla již celá polovina.
Plevel ničí pěstované plodiny tím, že jim ubírá místo, vodu, sluneční svit a podporuje šíření škůdců a chorob rostlin. V případě jedovatých druhů plevelů může být ohroženo i zdraví či život dobytka nebo snížena kvalita zemědělských produktů.
Přípravky na ochranu rostlin používané k odstranění plevele jsou stále méně účinné, protože si na ně plevele budují odolnost. K tomu jim pomáhá i změna klimatu a používání dusíkatých hnojiv, které podporují růst všech rostlin, tedy i nežádoucích.

 

Zdroj: Novinky.cz