Podívej se do pole 2021

Podívej se do pole 2021

Vyzýváme zemědělce, aby se zapojili do projektu „Podívej se do pole“. Zahajujeme další ročník projektu, jehož cílem je přiblížit veřejnosti realitu zemědělské praxe a vysvětlit důvody a přínosy použití přípravků na ochranu rostlin při zajištění kvalitních a bezpečných potravin a surovin.

Realizace projektu není pro zemědělce složitá, přesto však přispěje k pochopení důležitosti přípravků na ochranu rostlin. Na pokusné ploše o velikosti zhruba 10 x 10 m (dle vašeho zvážení a možností) se neaplikuje žádný přípravek na ochranu rostlin. Příkladem, který je velmi ilustrativní, je vynechaná herbicidní ochrana v cukrovce nebo v kukuřici. Nicméně velice oceníme rozšíření tohoto projektu i do dalších plodin, jako například obilnin, jahod nebo zeleniny. Každá lokalita s pokusným políčkem je vybavena informační cedulí, kterou připraví a dodá CCPA, a to dle plodiny, která se na políčku nachází. Je vhodné vybrat takovou lokalitu, která je blízko místa, kde se ve větší míře pohybuje běžná veřejnost, například cyklostezky, pěší stezky, v blízkosti velkých měst atp. Pokusná parcelka může také dobře posloužit při dalších zemědělských akcích určených pro širokou veřejnost (např. Den dětí, Příběh potravin, Život na zemědělských farmách).

V případě zájmu vytipujte vhodný pozemek a přihlaste se přes formulář vpravo, na emailu croplifeczech@croplifeczech.com nebo na telefonu 602 244 572.

Pokusme se odstranit předsudky a začít dialog se spotřebiteli o tom, že ochrana rostlin je pro zajištění dostatku kvalitních a bezpečných potravin důležitá. Neboť lépe je jednou vidět než stokrát slyšet.

Projekt navazuje na úspěšnou aktivitu zemědělců v Rakousku a Německu, kteří se dlouhodobě snaží o vytvoření realistického obrazu moderního zemědělství:

https://www.die-pflanzenschuetzer.de/
https://www.igpflanzenschutz.at/

Registrační formulář

  Jméno*

  Název podniku*

  Email*

  Telefon*

  Text zpráva*

  Podívej se do pole 2020 Německo