Podívej se do pole 2021

Podívej se do pole 2021

Vyzýváme zemědělce, aby se zapojili do projektu „Podívej se do pole“. V loňském roce jsme si projekt vyzkoušeli, spolupracovali jsme s několika ochotnými zemědělci. Na pokusných parcelkách byl pěkně vidět rozdíl mezi plochou ošetřenou herbicidem a neošetřenou.

Cílem projektu je vysvětlení použití pesticidů laické veřejnosti a zlepšení obrazu moderního zemědělství. Rádi bychom, kdyby se letos podařilo mít cedule v různých plodinách, ideálně třeba v zelenině nebo v jahodníku, kde přijde laik coby samosběratel do přímého kontaktu s plodinou a jasně vidí, co hrozí úrodě na neošetřené ploše.

Realizace projektu by měla být pro zemědělce maximálně jednoduchá. Stačí vypnout postřikovač při ošetřování na cca 10 x 10 m. Pěkně jsou vidět vynechané herbicidy v cukrovce nebo v kukuřici, největší dopad na laiky předpokládáme právě u zeleniny nebo jahod, tam připadá v úvahu vynechání spíš fungicidní ochrany. Informační ceduli k pokusu dodá CCPA. Prezentace sice může proběhnout při zemědělských akcích určených pro širokou veřejnost (např. Den dětí, Příběh potravin, Život na zemědělských farmách), ale v blízkosti cyklostezek, pěších tras, odpočívadel pro turisty, atd., ideálně v blízkosti velkých měst funguje informační cedule po celou dobu vegetace.

Zkusme přesvědčit veřejnost, že bez ochrany rostlin budou pole v jejich okolí vypadat výrazně jinak a že to ovlivní i výnos a tedy dostupnost potravin pro spotřebitele.

V případě zájmu vytipujte vhodný pozemek a přihlaste se přes formulář:

Registrační formulář

    Jméno*

    Název podniku*

    Email*

    Telefon*

    Text zpráva*