Závazek transparentnosti průmyslových dat

Předtím, než je jakýkoli pesticid schválen k použití, musí být regulačním orgánům předloženy ke kontrole všechny údaje o bezpečnosti týkající se lidského zdraví a životního prostředí.

Proces schvalování nových pesticidů je považován za jeden z nejpřísnějších procesů schvalování produktů na světě. Trvá v průměru 11 let, než se produkt dostane od objevu ke komerčnímu použití. Většina údajů předložených regulačním orgánům je již k dispozici veřejnosti.

Odkud pocházejí regulační údaje?

K registraci pesticidu vyžadují regulační úřady desítky komplexních testů a více než 150 bezpečnostních studií podle přísných postupů a protokolů.

Náklady na uvedení nového přípravku na ochranu rostlin na trh se od přelomu století zvýšily o 55 %. Značnou část nárůstu nákladů lze připsat nárůstu objemu a složitosti údajů o bezpečnosti a toxikologii pro životní prostředí požadovaných regulačními orgány k zajištění bezpečnosti a účinnosti produktů.

Generování regulačních údajů pokračuje i po udělení povolení produktu. Důvodem jsou požadavky na pravidelnou kontrolu povolení, žádosti o údaje z post-komerčního monitorování nebo další údaje o bezpečnosti výrobků a změny v regulačních systémech.

2 Jak můžeme věřit datům?

Pokyny pro shromažďování a analýzu bezpečnostních údajů stanovila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

OECD zavedlo Zásady správné laboratorní praxe (GLP), systém řízení, který zajišťuje jednotnost, reprodukovatelnost a integritu laboratorních studií po celém světě.

Tyto pokyny zapracovány do zákonů všech zemí a jakékoli přestupky mohou vést k trestnímu stíhání.

Kromě pesticidů a GMO je GLP praxí používanou k hodnocení bezpečnosti mnoha běžných chemických produktů, včetně farmaceutických, kosmetických a potravinářských přídatných látek.

Více zde

3 Průvodce vyhledáním stávajících bezpečnostních údajů

Mnoho informací o bezpečnosti na zdraví a životním prostředí je již zveřejněno prostřednictvím různých kanálů, jako je etiketa výrobku, brožury o výrobcích nebo webové stránky společnosti a odborná literatura. Vládní úřady navíc poskytují souhrny předpisů.

Například v EU je hodnocení regulačních rizik a souhrn studií pro aplikace produktů  online  s odkazy na zprávy o přezkoumání a rozhodnutí. Dále jsou na internetových stránkách EFSA zveřejněny zprávy o registraci účinné látky obsahující souhrny studií, posouzení rizik a souhrny vědecké literatury.

Podobné portály existují v USA, Kanadě, Japonsku a jinde a další informace o pesticidech naleznete v  příručce The Pesticide Manual.

4 Jak zajistit, aby inovace pokračovaly

Průmysl ochrany rostlin investuje velké prostředky do inovací, aby zajistil, že se budou neustále vytvářet a vyrábět bezpečné a udržitelné produkty a že budou dostupné zemědělcům. Určité části údajů předložených ke schválení nových produktů jsou považovány za důvěrné obchodní informace (CBI). CBI může zahrnovat podrobnosti o výrobním procesu nebo osobní údaje výzkumných pracovníků a vědců.

Zveřejnění regulačních údajů, které lze považovat za CBI, by mohlo významně poškodit inovace snížením hospodářské soutěže a narušením politické rovnováhy mezi zájmem veřejnosti o příslušné informace o bezpečnosti a ochraně životního prostředí a konkurenčními obchodními zájmy dosaženými ochranou regulačních údajů. Konečným cílem je přinést zemědělcům bezpečné, účinné a udržitelné nástroje, aby mohli pěstovat zdravé plodiny.

5 Brána k více bezpečnostním údajům

Členské společnosti ECPA patří k předním světovým vývojářům řešení na ochranu rostlin, která zemědělcům umožňují bezpečně a ekologicky udržitelným způsobem vyrábět potraviny pro rostoucí populaci. Zatímco proces povolování produktů je pro zemědělce a spotřebitele základní zárukou toho, že přípravky na ochranu rostlin splňují nejvyšší standardy bezpečnosti, účinnosti a kvality, účinná transparentnost údajů o bezpečnosti může dále zvýšit důvěru veřejnosti v tento proces. Proto v březnu 2018 CropLife International a její členské společnosti zahájily svůj závazek transparentnosti zveřejňovat více údajů souvisejících s bezpečností.